Završni ispiti | Centar za obrazovanje Veritas - Srednja strukovna škola s pravom javnosti
  Vozač CPC i Menadžer CPC   ADR osposobljavanje
  Trnska cesta 197a, Široki Brijeg, BiH   +387 39 703 384; 703 752   info@centar-obrazovanja.com
Završni ispiti

Polaznik koji položi sve razredne ispite mora odmah prijaviti završni ispit, kako bismo ga uvrstili u idući ispitni rok. Čim prijavi završni ispit na propisanoj tiskanici koju dobije u školi za završne ispite, polaznik dobiva detaljne pisane upute o načinu polaganja završnog ispita, kao i o točnom mjestu i vremenu polaganja pojedinih dijelova ispita (datum, vrijeme, početak i dr.).

Završetak programa za stjecanje srednje stručne spreme ili programa prekvalifikacije sastoji se od završnog ispita, koji se sastoji od dva dijela i to: pismeni uradak iz jezika i strukovni sadržaj.

Polaznik se treba konzultirati s nastavnikom-mentorom pri izboru teme za završni ili praktični rad.

Teme za završni ili praktični rad, pitanja za usmene ispite kao i rokove za prijavljivanje i polaganje završnih ispita polaznici dobivaju prije službenog prijavljivanja, a najkasnije 30 dana prije polaganja mature ili završnog ispita.

Nakon uspješno položeneg završnog ispita polaznici dobivaju svjedodžbu na propisanom službenom obrascu.