Doškolovanje | Centar za obrazovanje Veritas - Srednja strukovna škola s pravom javnosti
  Vozač CPC i Menadžer CPC   ADR osposobljavanje
  Trnska cesta 197a, Široki Brijeg, BiH   +387 39 703 384; 703 752   info@centar-obrazovanja.com
Doškolovanje

Programi doškolovanja/stjecanja srednje stručne spreme, koje provodimo, namijenjeni su kandidate koji imaju samo osnovnu školu ili su prekinuli srednjoškolsko obrazovanja, te ga žele nastaviti u istom ili nekom drugom zanimanju.

Programi obrazovanja odraslih za stjecanje srednje školske spreme, srednje stručne spreme provode se na temelju programa propisanih za redovito obrazovanje i uz odgovarajuću primjenu odredaba propisa koji reguliraju djelatnost obrazovanja odraslih.

Polazniku koji upisuje program radi nastavka obrazovanja stručno tijelo utvrđeno statutom ustanove, na temelju priložene dokumentacije, odlukom utvrđuje dio programa koji je polaznik već uspješno svladao i dio programa koji je još dužan završiti.

Imamo sa jedne stane brz znanstveni i tehnološki napredak, potrebu za isticanjem kontinuiranog usavršavanja i cjeloživotnog učenja, a sa druge strane se suočavamo sa veliki brojem osoba koje su završile samo osnovnu školu, ili su krenule u srednju školu i školovanje prekinuli.

Nova prilika za odrasle koji nisu završili srednju školu je u CENTRu ZA OBRAZOVANJE VERITAS, gdje se polaznicima programa doškolovanja/stjecanja srednje stručne spreme pruža mogućnost da nadoknade propušteno. Prilagodili smo način rada ustanove s posebnom pozornošću na ovu kategoriju polaznika, s osnovnom idejom da se motiviraju odrasle osobe da završe srednju školu.

Ustanova smo koja se svojim radom prilagodila polaznicima, svjesni činjenice da s polaznicima programa doškolovanja/stjecanja srednje stručne spreme trebamo raditi na otklanjanju prepreka za povratak odraslih u školske klupe.

Razvili smo jednostavne modele utemeljene na pedagoškoj praksi da pomognemo odraslima u procesu učenja i potičemo ih na njihovoj ustrajnosti u namjeri da završe srednju školu, stoga smo angažirali naše savjetnike koji pomažu polaznicima u svladavanju gradiva i učenju.

U velikom broju slučajeva naši polaznici su zaposlene osobe, koje imaju i svoje obitelji, a samim time i obveze koje proizlaze iz tih činjenica, stoga, poštujemo potrebu polaznika da upravljaju svojim vremenom, tako da organiziraju proces učenja i usklađuju ga sa mnogobrojnim obavezama koje imaju.

Navedene karakteristike odraslih kao polaznika upravo su i dovele do ideje da se njihove potrebe mogu najbolje zadovoljiti kroz proces učenja u večernjim i popodnevnim satima ili vikendom, kao i da se na ovaj način može poticati razvoj i dostupnost obrazovanja odraslih, u cilju povećana broja osoba sa završenom srednjom školom.