Upis u programe

Pravo upisa u programe Obrazovanja odraslih-cjeloživotnog obrazovanja ima osoba koja je navršila 15 godina života i ima završenu najmanje osnovnu školu, te koja ispunjava i druge propisane uvjete.

Osoba se može upisati u programe za izobrazbu odraslih u oblicima konzultativno-instruktivne nastave, bilo da se radi o programima za stjecanje srednje stručne-školske spreme, prekvalifikacije, usavršavanja ili osposobljavanja.

Troškove srednjoškolskog obrazovanja odraslih snose polaznici, gospodarska društva čiji su radnici polaznici srednjoškolskog obrazovanja odraslih, službe za zapošljavanje ili druge zainteresirane pravne i fizičke osobe. Troškovi školarine mogu se podmiriti plaćanjem s odgodom.na rate.

Programi prekvalifikacije – provode se, na temelju programa propisanih za redovito obrazovanje, za polaznike sa stečenom stručnom spremom za jedno zanimanje, radi stjecanja stručne spreme za neku drugu vrstu školske spreme trećeg (III/1) ili četvrtog (IV/1) stupnja.

Potrebni dokumenti za upis:
– prijava za upis (uzima se u prostorijama škole),
– razredne svjedodžbe srednje škole, (I. do III., ili od I do IV. razreda srednje škole)
– završna diploma srednje škole,
– izvadak iz matične knjige rođenih.

Programi za stjecanje srednje stručne spreme – su namijenjeni osobama sa završenom najmanje osnovnom školom i navršenih 15 godina života, a po završenom školovanju polaznici stječu srednju stručnu spremu trećeg ili četvrtog stupnja, ovisno koje zanimanje odaberu.

Potrebni dokumenti za upis:
– prijava za upis (uzima se u prostorijama škole),
– svjedodžba o završenoj osnovnoj školi,
– svjedodžbe od (I., II. ili III. razreda) srednje škole, ukoliko je školovanje prekinuto,
– rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih).

Programi usavršavanja – su namijenjeni polaznicima da se usavršavaju na način da im se omogući stjecanje potrebitih znanja, sposobnosti i vještina za rad na složenijim poslovima, da u oblasti za koju su se usavršili na temelju prethodne kvalifikacije, mogu pratiti i primjenjivati tehničke i tehnološke inovacije potrebne u radu, formirati odgovoran i sustavni pristup radnim zadacima.

Kako bi se upisali program usavršavanja za određena zanimanja, polaznici moraju pored općih uvjeta ispunjavati i posebne uvjete, koji se odnose na njihovu prethodno stečenu stručnu spremu, odnosno polaznici mogu upisati neki od ponuđenih zanimanja u programima usavršavanja, samo ako su prethodno stekli srednju stručnu spremu bazičnog zanimanja, a usavršavanjem žele stručnu nadogradnju u istoj vrsti zanimanja, odnosno steći peti (V/1) stupanj-specijalist, određene vrste zanimanja.

Potrebni dokumenti za upis:
– prijava za upis (uzima se u prostorijama škole),
– razredne svjedodžbe srednje škole, (I. do III., ili I. do IV. razreda srednje škole)
– završna diploma srednje škole,
– izvadak iz matične knjige rođenih.

Programi osposobljavanja – su namijenjeni polaznicima za stjecanja znanja, sposobnosti i vještina za obavljanje jednostavnih stručnih poslova. Težište u ovim programima osposo-bljavanja je isključivo na strukovnim sadržajima i praktičnim vježbama.

Ovako koncipirani programi olakšavaju službama zapošljavanja da brzo i efikasno, po potrebi, rješava aktualna pitanja radne snage i probleme koji nastaju zbog fluktuacije kadrova sa stečenom stručnom spremom kao i potrebe iste u području obrtništva.

U programe osposobljavanja mogu se uključiti osobe sa završenom samo osnovnom školom.

Potrebni dokumenti za upis:
– svjedodžba o završenoj osnovnoj školi (ako je osoba završila samo osnovnu školu),
– odnosno, razredne svjedodžbe srednje škole, (I. do III., ili I. do IV. razreda srednje škole, ukoliko je prethodno završena)
– završna diploma srednje škole,
– rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih).

Imate pitanja? Pošaljite nam poruku.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Bihać
Mehmedalije Maka Dizdara 1A
tel: 062 277 013

Bijeljina
Miloša Obilića 4
tel: 055 243 030; 066 124 167

Brčko
tel: 066 822 355

Doboj Jug
203. brigade br. 88 Matuzići
tel: 032 699 600; 060 322 22 52

Jajce
Kraljice Katarine bb
tel: 030 659 400; 063 068 653

Kiseljak
Josipa bana Jelačića bb
tel: 030 870 458; 061 416 203

Sarajevo I
Zmaja od Bosne 4
tel: 033 208 154; 061 479 908

Sarajevo II
Džemala Bijedića 185
tel: 033 222 459; 061 416 203

Široki Brijeg
Trnska cesta 197a
tel: 039 703 384; 039 703 752

Trebinje
tel: 065 651 143

Tuzla
Nesiba Malkića 7
tel: 063 808 310

Zenica
Dr. Adolfa Goldbergera 3
tel: 032 401 421; 061 780 747

Žepče
Goliješnica bb, Brankovići
tel: 061 530 490