O nama

Srednja strukovna škola s pravom javnosti CENTAR ZA OBRAZOVANJE VERITAS Široki Brijeg, sa sjedištem na poslovnoj adresi Trnska cesta 197a, (u nastavku teksta: Škola) djeluje u školskoj zgradi koja predstavlja modernu arhitektonsku građevinu, namjenski izgrađenu za matičnu djelatnost Škole.

Obrazovanje odraslih-cjeloživotno obrazovanje koje provodimo, odnosno stjecanja kvalifikacije namijenjeni su, prije svega, obrazovanju za zapošljavanje osoba koje zbog nepotpunog znanja/kvalifikacije ne mogu pronaći adekvatan posao, zatim onih koji su školovani za zanimanja koja više nisu tražena i za nadopunjavanje prije stečenih znanja i vještina s novostima u tehničko-tehnološkom razvoju, kao i stvarnim potrebama gospodarstva. Strateškim planiranjem, razvijanjem, organiziranjem, provedbom, praćenjem i unapređivanjem sustava strukovnog obrazovanja odraslih u BiH, ova ustanova, već dugi niz godina djeluje u pravcu promocije, širenja ideja i prenošenja spoznaja o suvremenom pristupu srednjoškolskom obrazovanju odraslih osoba.

Od samog osnivanja do danas, razvili smo dostupan, fleksibilan sustav strukovnog obrazovanja odraslih, sa inovativnim i sadržajnim nastavnim planovima, temeljen na kompetencijama nastavnog kadra i drugog zaposlenog osoblja, koji je u funkciji potreba svakoga pojedinca i društva, odnosno, gospodarstva i većeg zapošljavanja.

U cilju zadovoljavanja pedagoških i andragoških standarda osiguran je adekvatan prostor koji s površinom i strukturom prostorija koje su predviđene za nastavni proces, osigurava potrebne prostorne, sanitarne, zdravstveno-higijenske i druge uvjete, kojima je utvrđena optimalna veličina ukupnog prostora po jednom polazniku, pri čemu struktura prostora ove ustanove zadovoljava sve preduvjete za odvijanje nastavnog procesa, ali i druge životne uvjete u pogledu kubature, svjetlosti, temperature, funkcionalnosti, sigurnosti i sl. U sastavu školskog prostora osiguran je prostor za parkiranje, te je iznimno uređen prostor zasađen hortikulturnim biljkama, kao i prostor predviđen za odvijanje nastavnog procesa na otvorenom iz tjelesne i zdravstvene kulture, odnosno sportovi s loptom na otvorenom, kao i poligoni za praktičnu nastavu prema zahtjevima nastavnih planova za pojedine strukovne sadržaje. Kompletan prostor Škole odgovara normativima za izgradnju i opremanje prostora srednjoškolskih ustanova, te svim zakonima, pravilnicima i tehničkim propisima u građenju i drugim područjima bitnim za rad i boravak u školskom prostoru.

Struktura nastavnog kadra Škole osigurava visoku kvalitetu nastave, a visoka stručnost i suvremenost nastave naših nastavnika održava se neprestanim usavršavanjem u struci u zemlji i inozemstvu, te na redovitim sastancima za razvoj nastavnika koje organizira ustanova. Upravu Škole čine dokazani stručnjaci iz oblasti organizacije i menadžmenta u području obrazovanja odraslih, kao i nastavnici s dugogodišnjim iskustvom u radu ovakvih i sličnih obrazovnih ustanova koji konstantno prate rad ustanove s ciljem trajnog podizanja razine i kvalitete rada ustanove, samim tim i kvalitetom izobrazbe kadrova, odnosno povećanju razine njihovog znanja, vještina i sposobnosti, radi oblikovanja profesionalnog, djelotvornog i učinkovitog sustava obrazovanja odraslih osoba koji će obrazovati najbolje kadrove, u skladu s najboljim općeprihvaćenim standardima. Školovanje se odraslih omogućava sustavom tzv. „povratnog obrazovanja“ kojemu se pojedinci, nakon prekida školovanja ponovno vraćaju.

Imate pitanja? Pošaljite nam poruku.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Bihać
Mehmedalije Maka Dizdara 1A
tel: 062 277 013

Bijeljina
Miloša Obilića 4
tel: 055 243 030; 066 124 167

Brčko
tel: 066 822 355

Doboj Jug
203. brigade br. 88 Matuzići
tel: 032 699 600; 060 322 22 52

Jajce
Kraljice Katarine bb
tel: 030 659 400; 063 068 653

Kiseljak
Josipa bana Jelačića bb
tel: 030 870 458; 061 416 203

Sarajevo I
Zmaja od Bosne 4
tel: 033 208 154; 061 479 908

Sarajevo II
Džemala Bijedića 185
tel: 033 222 459; 061 416 203

Široki Brijeg
Trnska cesta 197a
tel: 039 703 384; 039 703 752

Trebinje
tel: 065 651 143

Tuzla
Nesiba Malkića 7
tel: 063 808 310

Zenica
Dr. Adolfa Goldbergera 3
tel: 032 401 421; 061 780 747

Žepče
Goliješnica bb, Brankovići
tel: 061 530 490