Programi obrazovanja

Srednja strukovna škola s pravom javnosti CENTAR ZA OBRAZOVANJE VERITAS Široki Brijeg stručno i odgovorno provodi djelatnost obrazovanja odraslih, dostupnu široj populaciji, temeljenu na kompetencijama, u funkciji potreba svakoga pojedinca i društva, kao nositelj razvoja gospodarstva i veće zapošljivosti.

Dugogodišnjim radom u području obrazovanja odraslih, potičemo transfer znanja, zadovoljavajući potrebe polaznika za razvojem novih vještina, omogućavajući cjeloživotno obrazovanje u društvu koje zahtijeva sve bržu prilagodbu tržištu rada ili za nastavak školovanja na stručnim školama, poslovnim školama, fakultetima i sl.

Kontinuiranim radom na novim projektima, ustanova se proteže i u internacionalnom kontekstu kroz međunarodne projekte i suradnju (IRU Academy), te možemo s ponosom konstatirati da smo u velikoj mjeri prepoznatljiv po kvalitetnom radu kako u cijeloj biH, tako i u zemljama u okruženju što nam svakako daje razloga za zadovoljstvo i motivaciju za daljnji trud u razvoju novih programa

U ovoj strukovnoj školi pored općeg, stječe se prije svega stručno obrazovanje, koje osposobljava za rad, ali daje i mogućnost za daljnji nastavak školovanja-stručnog usavršavanja. Trajanje školovanja je u ovisnosti od složenosti posla koju pojedini profil “zahtjeva” u skladu sa nastavnim planovima i programima odobrenim od strane resornog Ministarstva.

Škola je razvila učinkovit i fleksibilan sustav obrazovanja odraslih kroz programe:
– prekvalifikacija
– doškolovanja/stjecanje srednje stručne spreme
– usavršavanja
– osposobljavanja
– tečajeva

Polaznici naprijed navedenih programa nakon uspješno završenog bilo kojeg oblika obrazovanja odraslih, dobivaju diplome i svjedodžbe, odnosno uvjerenja o osposobljavanju ili usavršavanju, ovisno o programu koji pohađaju.

Ustanova je dugogodišnjim predanim radom u području obrazovanja odraslih, sa osiguranim suvremenim prostornim uvjetima, nastavnim sredstvima i pomagalima, iskustvom i stručnim kadrom, te postignutim rezultatima, postala važan čimbenik obrazovanja odraslih u gospodarstvu cijele BiH i zemalja u okruženju čime smo stvorili inspirativno i suvremeno okruženje za usvajanje novih znanja i vještina.

Imate pitanja? Pošaljite nam poruku.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Bihać
Mehmedalije Maka Dizdara 1A
tel: 062 277 013

Bijeljina
Miloša Obilića 4
tel: 055 243 030; 066 124 167

Brčko
tel: 066 822 355

Doboj Jug
203. brigade br. 88 Matuzići
tel: 032 699 600; 060 322 22 52

Jajce
Kraljice Katarine bb
tel: 030 659 400; 063 068 653

Kiseljak
Josipa bana Jelačića bb
tel: 030 870 458; 061 416 203

Sarajevo I
Zmaja od Bosne 4
tel: 033 208 154; 061 479 908

Sarajevo II
Džemala Bijedića 185
tel: 033 222 459; 061 416 203

Široki Brijeg
Trnska cesta 197a
tel: 039 703 384; 039 703 752

Trebinje
tel: 065 651 143

Tuzla
Nesiba Malkića 7
tel: 063 808 310

Zenica
Dr. Adolfa Goldbergera 3
tel: 032 401 421; 061 780 747

Žepče
Goliješnica bb, Brankovići
tel: 061 530 490