Troškovi školarine

Za polaznike je omogućeno beskamatno podmirenje školarine u ratama!

Troškove školarine snose polaznici programa ili poslodavci kod kojih su isti zaposleni, Zavodi za zapošljavanje i druge zainteresirane pravne i fizičke osobe, sukladno odredbama članka 14. Pravilnika o srednjoškolskom obrazovanju odraslih (“Narodne novine ŽZH” broj 5/01), a prema Troškovniku za sve programe koji je odobrilo resorno Ministarstvo, obrazovanja, znanosti, kulture i športa ŽZH.

Troškovi školarine za svakog zainteresiranog polaznika programa obrazovanja odraslih, određuju se prilikom upisa u program obrazovanja odraslih-cjeloživotnog učenja, ovisno da li se polaznik upisuje u program za stjecanje srednje stručne spreme, program prekvalifikacije, program usavršavanja ili osposobljavanja. Prilikom pregleda dokumentacije od strane Povjerenstva koje imenuje Školski odbor ustanove, a u skladu s odobrenim Troškovnikom za sve programe koji je odobrilo resorno Ministarstvo, obrazovanja, znanosti, kulture i športa ŽZH, utvrđuju se razlikovni ili dopunski ispiti, pribrajaju se troškovi konzultativno-instruktivne nastave, ispita i mature, odnosno završnog ispita i kandidatu se izda rješenje o visini troškova školarine.

Svaki kandidat prije upisa u bilo koji od programa obrazovanja odraslih-cjeloživotnog učenja precizno je upućen na visinu troškova školarine za program za koji se zainteresirao upisati.

Troškovi školovanja se uplaćuju u korist žiro računa ustanove i to:
UniCredit Bank d.d. 3382202201038214
Addiko Bank d.d. 3060080000701179
NLB Banka d.d. 1328502011590871

Imate pitanja? Pošaljite nam poruku.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Bihać
Mehmedalije Maka Dizdara 1A
tel: 062 277 013

Bijeljina
Miloša Obilića 4
tel: 055 243 030; 066 124 167

Brčko
tel: 066 822 355

Doboj Jug
203. brigade br. 88 Matuzići
tel: 032 699 600; 060 322 22 52

Jajce
Kraljice Katarine bb
tel: 030 659 400; 063 068 653

Kiseljak
Josipa bana Jelačića bb
tel: 030 870 458; 061 416 203

Sarajevo I
Zmaja od Bosne 4
tel: 033 208 154; 061 479 908

Sarajevo II
Džemala Bijedića 185
tel: 033 222 459; 061 416 203

Široki Brijeg
Trnska cesta 197a
tel: 039 703 384; 039 703 752

Trebinje
tel: 065 651 143

Tuzla
Nesiba Malkića 7
tel: 063 808 310

Zenica
Dr. Adolfa Goldbergera 3
tel: 032 401 421; 061 780 747

Žepče
Goliješnica bb, Brankovići
tel: 061 530 490