Matični podaci

Naziv ustanove:
Srednja strukovna škola s pravom javnosti CENTAR ZA OBRAZOVANJE VERITAS Široki Brijeg

Sjedište:
Trnska cesta 197a, 88220 Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina

Identifikacijski broj: 4272220050003
Porezni broj: 21213525

Telefoni:
+387 39 703 384
+387 39 703 752
+387 39 700 227
+387 39 700 228

Fax:
+387 39 700 191

Radno vrijeme:
ponedjeljak-petak 8-16 sati
subota 8-12 sati

E-mail: info@centar-obrazovanja.com

Žiro računi:
3382202201038214 UniCredit Bank d.d. BiH
3060080000701179 Addiko Bank d.d.
1328502011590871 NLB banka d.d.

Imate pitanja? Pošaljite nam poruku.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Bihać
Mehmedalije Maka Dizdara 1A
tel: 062 277 013

Bijeljina
Miloša Obilića 4
tel: 055 243 030; 066 124 167

Brčko
tel: 066 822 355

Doboj Jug
203. brigade br. 88 Matuzići
tel: 032 699 600; 060 322 22 52

Jajce
Kraljice Katarine bb
tel: 030 659 400; 063 068 653

Kiseljak
Josipa bana Jelačića bb
tel: 030 870 458; 061 416 203

Sarajevo I
Zmaja od Bosne 4
tel: 033 208 154; 061 479 908

Sarajevo II
Džemala Bijedića 185
tel: 033 222 459; 061 416 203

Široki Brijeg
Trnska cesta 197a
tel: 039 703 384; 039 703 752

Trebinje
tel: 065 651 143

Tuzla
Nesiba Malkića 7
tel: 063 808 310

Zenica
Dr. Adolfa Goldbergera 3
tel: 032 401 421; 061 780 747

Žepče
Goliješnica bb, Brankovići
tel: 061 530 490