Konzultativno-instruktivna nastava

Oblik realizacije nastavnog procesa je konzultativno-instruktivna nastava koja obuhvaća: uvođenje polaznika u obrazovni rad, predavanje određenih nastavnih jedinica – tema, vježbe i praktičnu nastavu, upute za samostalni rad i samoučenje, skupne i pojedinačne konzultacije. Nastava je prilagođena životnoj dobi polaznika njihovom radnom iskustvu i predznanju.

Kako bi polaznici što uspješnije svladali gradivo koje je izloženo u udžbenicima i drugim didaktičkim materijalima, trebaju prisustvovati grupnim konzultacijama koje Ustanova organizira. Prilikom konzultativno-instruktivne nastave, koriste se udžbenici i drugi didaktički materijali (nastavna pisma, tablice i dr.) koje polaznici dobivaju za svaki nastavni program, odnosno predmet.

Konzultativno-instruktivna nastava organizira se i izvodi na osnovi izvedbenoga nastavnog plana i programa kojim su utvrđeni sadržaji, skupne i pojedinačne konzultacije, njihovo trajanje s planom ispitnih rokova te propisani ili posebno izrađeni udžbenici.

Konzultativno-instruktivna nastava izvodi se s manjim brojem sati od fonda sati nastave predviđenih za programe redovitih učenika s tim da taj broj sati ne može biti manji od 50% sati u redovitoj nastavi.

Polaznik je obvezan prisustvovati skupnim konzultacijama.

Konzultativno-instruktivna nastava održava se u prostorima škole, a polaznici za sva zanimanja praktičnu nastavu obavljaju u školi i radnom procesu, odnosno kod gospodarskih subjekata i javnom sektoru, ovisno o programu koji polaznik pohađa.

Polaznik na taj način realizira svoje stručno obrazovanje za određeno zanimanje u obimu predviđenom nastavnim planom i programom za pojedinu vrstu zanimanja.

Škola organizira i individualne konzultacije (savjeti, upute stručne osobe), a izvode se uvijek u sjedištu škole. Trebaju se razlikovati individualne konzultacije unaprijed planirane za cijelu školsku godinu i individualne konzultacije kojima polaznik može prisustvovati samo nakon dogovora s nastavnikom.

Imate pitanja? Pošaljite nam poruku.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Bihać
Mehmedalije Maka Dizdara 1A
tel: 062 277 013

Bijeljina
Miloša Obilića 4
tel: 055 243 030; 066 124 167

Brčko
tel: 066 822 355

Doboj Jug
203. brigade br. 88 Matuzići
tel: 032 699 600; 060 322 22 52

Jajce
Kraljice Katarine bb
tel: 030 659 400; 063 068 653

Kiseljak
Josipa bana Jelačića bb
tel: 030 870 458; 061 416 203

Sarajevo I
Zmaja od Bosne 4
tel: 033 208 154; 061 479 908

Sarajevo II
Džemala Bijedića 185
tel: 033 222 459; 061 416 203

Široki Brijeg
Trnska cesta 197a
tel: 039 703 384; 039 703 752

Trebinje
tel: 065 651 143

Tuzla
Nesiba Malkića 7
tel: 063 808 310

Zenica
Dr. Adolfa Goldbergera 3
tel: 032 401 421; 061 780 747

Žepče
Goliješnica bb, Brankovići
tel: 061 530 490