Konzultativno-instruktivna nastava | Centar za obrazovanje Veritas - Srednja strukovna škola s pravom javnosti
  Vozač CPC i Menadžer CPC   ADR osposobljavanje
  Trnska cesta 197a, Široki Brijeg, BiH   +387 39 703 384; 703 752   info@centar-obrazovanja.com
Konzultativno-instruktivna nastava

Oblik realizacije nastavnog procesa je konzultativno-instruktivna nastava koja obuhvaća: uvođenje polaznika u obrazovni rad, predavanje određenih nastavnih jedinica – tema, vježbe i praktičnu nastavu, upute za samostalni rad i samoučenje, skupne i pojedinačne konzultacije. Nastava je prilagođena životnoj dobi polaznika njihovom radnom iskustvu i predznanju.

Kako bi polaznici što uspješnije svladali gradivo koje je izloženo u udžbenicima i drugim didaktičkim materijalima, trebaju prisustvovati grupnim konzultacijama koje Ustanova organizira. Prilikom konzultativno-instruktivne nastave, koriste se udžbenici i drugi didaktički materijali (nastavna pisma, tablice i dr.) koje polaznici dobivaju za svaki nastavni program, odnosno predmet.

Konzultativno-instruktivna nastava organizira se i izvodi na osnovi izvedbenoga nastavnog plana i programa kojim su utvrđeni sadržaji, skupne i pojedinačne konzultacije, njihovo trajanje s planom ispitnih rokova te propisani ili posebno izrađeni udžbenici.

Konzultativno-instruktivna nastava izvodi se s manjim brojem sati od fonda sati nastave predviđenih za programe redovitih učenika s tim da taj broj sati ne može biti manji od 50% sati u redovitoj nastavi.

Polaznik je obvezan prisustvovati skupnim konzultacijama.

Konzultativno-instruktivna nastava održava se u prostorima škole, a polaznici za sva zanimanja praktičnu nastavu obavljaju u školi i radnom procesu, odnosno kod gospodarskih subjekata i javnom sektoru, ovisno o programu koji polaznik pohađa.

Polaznik na taj način realizira svoje stručno obrazovanje za određeno zanimanje u obimu predviđenom nastavnim planom i programom za pojedinu vrstu zanimanja.

Škola organizira i individualne konzultacije (savjeti, upute stručne osobe), a izvode se uvijek u sjedištu škole. Trebaju se razlikovati individualne konzultacije unaprijed planirane za cijelu školsku godinu i individualne konzultacije kojima polaznik može prisustvovati samo nakon dogovora s nastavnikom.