O nama | Centar za obrazovanje Veritas - Srednja strukovna škola s pravom javnosti
  Vozač CPC i Menadžer CPC   ADR osposobljavanje
  Trnska cesta 197a, Široki Brijeg, BiH   +387 39 703 384; 703 752   info@centar-obrazovanja.com
O nama

Srednja strukovna škola s pravom javnosti CENTAR ZA OBRAZOVANJE VERITAS Široki Brijeg, sa sjedištem na poslovnoj adresi Trnska cesta 197a, (u nastavku teksta: Škola) djeluje u školskoj zgradi koja predstavlja modernu arhitektonsku građevinu, namjenski izgrađenu za matičnu djelatnost Škole.

Obrazovanje odraslih-cjeloživotno obrazovanje koje provodimo, odnosno stjecanja kvalifikacije namijenjeni su, prije svega, obrazovanju za zapošljavanje osoba koje zbog nepotpunog znanja/kvalifikacije ne mogu pronaći adekvatan posao, zatim onih koji su školovani za zanimanja koja više nisu tražena i za nadopunjavanje prije stečenih znanja i vještina s novostima u tehničko-tehnološkom razvoju, kao i stvarnim potrebama gospodarstva. Strateškim planiranjem, razvijanjem, organiziranjem, provedbom, praćenjem i unapređivanjem sustava strukovnog obrazovanja odraslih u BiH, ova ustanova, već dugi niz godina djeluje u pravcu promocije, širenja ideja i prenošenja spoznaja o suvremenom pristupu srednjoškolskom obrazovanju odraslih osoba.

Od samog osnivanja do danas, razvili smo dostupan, fleksibilan sustav strukovnog obrazovanja odraslih, sa inovativnim i sadržajnim nastavnim planovima, temeljen na kompetencijama nastavnog kadra i drugog zaposlenog osoblja, koji je u funkciji potreba svakoga pojedinca i društva, odnosno, gospodarstva i većeg zapošljavanja.

U cilju zadovoljavanja pedagoških i andragoških standarda osiguran je adekvatan prostor koji s površinom i strukturom prostorija koje su predviđene za nastavni proces, osigurava potrebne prostorne, sanitarne, zdravstveno-higijenske i druge uvjete, kojima je utvrđena optimalna veličina ukupnog prostora po jednom polazniku, pri čemu struktura prostora ove ustanove zadovoljava sve preduvjete za odvijanje nastavnog procesa, ali i druge životne uvjete u pogledu kubature, svjetlosti, temperature, funkcionalnosti, sigurnosti i sl. U sastavu školskog prostora osiguran je prostor za parkiranje, te je iznimno uređen prostor zasađen hortikulturnim biljkama, kao i prostor predviđen za odvijanje nastavnog procesa na otvorenom iz tjelesne i zdravstvene kulture, odnosno sportovi s loptom na otvorenom, kao i poligoni za praktičnu nastavu prema zahtjevima nastavnih planova za pojedine strukovne sadržaje. Kompletan prostor Škole odgovara normativima za izgradnju i opremanje prostora srednjoškolskih ustanova, te svim zakonima, pravilnicima i tehničkim propisima u građenju i drugim područjima bitnim za rad i boravak u školskom prostoru.

Struktura nastavnog kadra Škole osigurava visoku kvalitetu nastave, a visoka stručnost i suvremenost nastave naših nastavnika održava se neprestanim usavršavanjem u struci u zemlji i inozemstvu, te na redovitim sastancima za razvoj nastavnika koje organizira ustanova. Upravu Škole čine dokazani stručnjaci iz oblasti organizacije i menadžmenta u području obrazovanja odraslih, kao i nastavnici s dugogodišnjim iskustvom u radu ovakvih i sličnih obrazovnih ustanova koji konstantno prate rad ustanove s ciljem trajnog podizanja razine i kvalitete rada ustanove, samim tim i kvalitetom izobrazbe kadrova, odnosno povećanju razine njihovog znanja, vještina i sposobnosti, radi oblikovanja profesionalnog, djelotvornog i učinkovitog sustava obrazovanja odraslih osoba koji će obrazovati najbolje kadrove, u skladu s najboljim općeprihvaćenim standardima. Školovanje se odraslih omogućava sustavom tzv. „povratnog obrazovanja“ kojemu se pojedinci, nakon prekida školovanja ponovno vraćaju.