Osposobljavanje | Centar za obrazovanje Veritas - Srednja strukovna škola s pravom javnosti
  Vozač CPC i Menadžer CPC   ADR osposobljavanje
  Trnska cesta 197a, Široki Brijeg, BiH   +387 39 703 384; 703 752   info@centar-obrazovanja.com
Osposobljavanje

Programi osposobljavanja-namijenjeni su osobama za stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka programa, uz minimalno vrijeme, samostalno i produktivnije obavlja poslove i radne zadatke za pojedina jednostavnija zanimanja.

Osposobljavanje koje provodimo je zanimljivo osobama koje žele proširiti svoje znanje, povezati iskustvo s teorijom, a pri tome imaju mogućnost izabrati jedan od naših programa iz široke lepeze obrazovnih područja.

Kroz programe osposobljavanja polaznici će steći kvalitetnije profesionalno obrazovanja na temelju kojega je moguć daljnji osobni razvoj u struci; spoznati vlastite mogućnosti i dosege; spoznati radne, zakonske, ekonomske i socijalne odnose; planirati postupke i tijek rada, uporabu alata, materijala i komponenata; primijeniti tehničke podatke o materijalima, komponentama, alatima, strojevima i uređajima kao i osposobiti se za samostalnu uporabu literature i usavršavanja u struci i zanimanju kao i kvalitetnije komuniciranje sa strankama.

Program osposobljavanja su prihvatljivi za polaznike koji i sa završenom samo osnovnom školom imaju mogućnost stjecanja znanja, sposobnosti i vještina za obavljanje jednostavnih stručnih poslova.

Težište u programima osposobljavanja je isključivo na strukovnim sadržajima i praktičnim vježbama. Ovako koncipirani programi olakšavaju službama zapošljavanja da brzo i efikasno, po potrebi, rješavaju aktualna pitanja radne snage.