Prekvalifikacija | Centar za obrazovanje Veritas - Srednja strukovna škola s pravom javnosti
  Vozač CPC i Menadžer CPC   ADR osposobljavanje
  Trnska cesta 197a, Široki Brijeg, BiH   +387 39 703 384; 703 752   info@centar-obrazovanja.com
Prekvalifikacija

Prekvalifikacija je stjecanje novih znanja i vještina, odnosno kvalifikaciju za novo zanimanje, temeljem prethodno stečene školske spreme. U tom pravcu, prekvalifikacija podrazumijeva određeno vremensko razdoblje, novo učenje, a samim tim i novi profesionalni identitet.

Program prekvalifikacije provodi se, na temelju programa propisanih za redovito obrazovanje, za polaznike sa stečenom stručnom spremom za jedno zanimanje, radi stjecanja stručne spreme iste obrazovne razine za novo zanimanje, te za polaznike sa stečenom srednjom školskom spremom radi stjecanja srednje stručne spreme. Programom prekvalifikacije u istom strukovnom području utvrđuju se razlike strukovnih predmeta između programa već stečenog zanimanja i strukovnog programa za novo zanimanje.

Programom prekvalifikacije iz jednog u drugo strukovno područje odnosno programom prekvalifikacije za polaznike sa stečenom srednjom školskom spremom radi stjecanja srednje stručne spreme utvrđuju se sve programske razlike.

Odluku o programu prekvalifikacije za svakog polaznika donosi stručno tijelo utvrđeno statutom ustanove.

U vremenu brzog napretka u smislu tehničko-tehnološkog razvoja društva, prekvalifikacija ima poseban značaj i važnost s obzirom na dinamičnost tržišta rada. Stoga, danas je prekvalifikacija česta pojava u odnosu na ranije vrijeme.

Razmišljate li kao potencijalni polaznik programa o prekvalifikaciji, prekvalifikacija može označavati prekretnicu i određeni novi početak što se posebno odnosi za osobe koje se prekvalificiraju za zanimanje koje se u potpunosti razlikuje od ranije stečenog zanimanja u redovnom školovanju kojim je osoba već stekla određenu profesionalnu kompetenciju.

Motivi za prekvalifikaciju u određeno zanimanje su različiti. U nekim slučajevima kad se osoba dugo ne bavi svojim zanimanjem koje je stekla i kada već više od pet godina radi potpuno drugu vrstu poslova, ona gubi profesionalni identitet vezan za to određeno zanimanje. U tom slučaju, prekvalifikacijom u neko zanimanje se stječu nova znanja i vještine koje je osoba već praktično stekla radeći poslove u okviru drugog zanimanja. U velikom broju slučajeva motivi za prekvalifikaciju su sljedeći; nemogućnost pronalaženja posla u svojoj struci ili pak želja za rad u određenoj struci što polazniku nije bilo omogućeno zbog nedostatka formalnog obrazovanja ili ako neki posao traži dodatna znanja i vještine.

Bez obzira na razloge zbog kojih se osoba želi prekvalificirati, odnosno o kojoj vrsti prekvalifikacije se radilo, preporuka je svakako da se prije konačne odluke o prekvalifikaciji polaznik konzultira sa naših stručnjacima koji su svakodnevno dostupni polaznicima programa obrazovanja odraslih u našim upisnim mjestima i koji će procijeniti sposobnosti, osobine, osobne i profesionalne interese osobe i time osobu podržati u nastojanju da se prekvalificira za zanimanje koje će joj donijeti novo zapošljavanje, novi profesionalni identitet, a time i kvalitetniji život, odnosno, pripomoći da osoba prekvalifikacijom ispuni svoja očekivanja.