Programi obrazovanja | Centar za obrazovanje Veritas - Srednja strukovna škola s pravom javnosti
  Vozač CPC i Menadžer CPC   ADR osposobljavanje
  Trnska cesta 197a, Široki Brijeg, BiH   +387 39 703 384; 703 752   info@centar-obrazovanja.com
Programi obrazovanja

Srednja strukovna škola s pravom javnosti CENTAR ZA OBRAZOVANJE VERITAS Široki Brijeg stručno i odgovorno provodi djelatnost obrazovanja odraslih, dostupnu široj populaciji, temeljenu na kompetencijama, u funkciji potreba svakoga pojedinca i društva, kao nositelj razvoja gospodarstva i veće zapošljivosti.

Dugogodišnjim radom u području obrazovanja odraslih, potičemo transfer znanja, zadovoljavajući potrebe polaznika za razvojem novih vještina, omogućavajući cjeloživotno obrazovanje u društvu koje zahtijeva sve bržu prilagodbu tržištu rada ili za nastavak školovanja na stručnim školama, poslovnim školama, fakultetima i sl.

Kontinuiranim radom na novim projektima, ustanova se proteže i u internacionalnom kontekstu kroz međunarodne projekte i suradnju (IRU Academy), te možemo s ponosom konstatirati da smo u velikoj mjeri prepoznatljiv po kvalitetnom radu kako u cijeloj biH, tako i u zemljama u okruženju što nam svakako daje razloga za zadovoljstvo i motivaciju za daljnji trud u razvoju novih programa

U ovoj strukovnoj školi pored općeg, stječe se prije svega stručno obrazovanje, koje osposobljava za rad, ali daje i mogućnost za daljnji nastavak školovanja-stručnog usavršavanja. Trajanje školovanja je u ovisnosti od složenosti posla koju pojedini profil "zahtjeva" u skladu sa nastavnim planovima i programima odobrenim od strane resornog Ministarstva.

Škola je razvila učinkovit i fleksibilan sustav obrazovanja odraslih kroz programe:
- prekvalifikacija
- doškolovanja/stjecanje srednje stručne spreme
- usavršavanja
- osposobljavanja
- tečajeva

Polaznici naprijed navedenih programa nakon uspješno završenog bilo kojeg oblika obrazovanja odraslih, dobivaju diplome i svjedodžbe, odnosno uvjerenja o osposobljavanju ili usavršavanju, ovisno o programu koji pohađaju.

Ustanova je dugogodišnjim predanim radom u području obrazovanja odraslih, sa osiguranim suvremenim prostornim uvjetima, nastavnim sredstvima i pomagalima, iskustvom i stručnim kadrom, te postignutim rezultatima, postala važan čimbenik obrazovanja odraslih u gospodarstvu cijele BiH i zemalja u okruženju čime smo stvorili inspirativno i suvremeno okruženje za usvajanje novih znanja i vještina.