Troškovi školarine | Centar za obrazovanje Veritas - Srednja strukovna škola s pravom javnosti
  Vozač CPC i Menadžer CPC   ADR osposobljavanje
  Trnska cesta 197a, Široki Brijeg, BiH   +387 39 703 384; 703 752   info@centar-obrazovanja.com
Troškovi školarine

Za polaznike je omogućeno beskamatno podmirenje školarine u ratama!

Troškove školarine snose polaznici programa ili poslodavci kod kojih su isti zaposleni, Zavodi za zapošljavanje i druge zainteresirane pravne i fizičke osobe, sukladno odredbama članka 14. Pravilnika o srednjoškolskom obrazovanju odraslih ("Narodne novine ŽZH" broj 5/01), a prema Troškovniku za sve programe koji je odobrilo resorno Ministarstvo, obrazovanja, znanosti, kulture i športa ŽZH.

Troškovi školarine za svakog zainteresiranog polaznika programa obrazovanja odraslih, određuju se prilikom upisa u program obrazovanja odraslih-cjeloživotnog učenja, ovisno da li se polaznik upisuje u program za stjecanje srednje stručne spreme, program prekvalifikacije, program usavršavanja ili osposobljavanja. Prilikom pregleda dokumentacije od strane Povjerenstva koje imenuje Školski odbor ustanove, a u skladu s odobrenim Troškovnikom za sve programe koji je odobrilo resorno Ministarstvo, obrazovanja, znanosti, kulture i športa ŽZH, utvrđuju se razlikovni ili dopunski ispiti, pribrajaju se troškovi konzultativno-instruktivne nastave, ispita i mature, odnosno završnog ispita i kandidatu se izda rješenje o visini troškova školarine.

Svaki kandidat prije upisa u bilo koji od programa obrazovanja odraslih-cjeloživotnog učenja precizno je upućen na visinu troškova školarine za program za koji se zainteresirao upisati.

Troškovi školovanja se uplaćuju u korist žiro računa ustanove i to:
UniCredit Bank d.d. 3382202201038214
Addiko Bank d.d. 3060080000701179
NLB Banka d.d. 1328502011590871