Upis u programe | Centar za obrazovanje Veritas - Srednja strukovna škola s pravom javnosti
  Vozač CPC i Menadžer CPC   ADR osposobljavanje
  Trnska cesta 197a, Široki Brijeg, BiH   +387 39 703 384; 703 752   info@centar-obrazovanja.com
Upis u programe

Pravo upisa u programe Obrazovanja odraslih-cjeloživotnog obrazovanja ima osoba koja je navršila 15 godina života i ima završenu najmanje osnovnu školu, te koja ispunjava i druge propisane uvjete.

Osoba se može upisati u programe za izobrazbu odraslih u oblicima konzultativno-instruktivne nastave, bilo da se radi o programima za stjecanje srednje stručne-školske spreme, prekvalifikacije, usavršavanja ili osposobljavanja.

Troškove srednjoškolskog obrazovanja odraslih snose polaznici, gospodarska društva čiji su radnici polaznici srednjoškolskog obrazovanja odraslih, službe za zapošljavanje ili druge zainteresirane pravne i fizičke osobe. Troškovi školarine mogu se podmiriti plaćanjem s odgodom.na rate.

Programi prekvalifikacije - provode se, na temelju programa propisanih za redovito obrazovanje, za polaznike sa stečenom stručnom spremom za jedno zanimanje, radi stjecanja stručne spreme za neku drugu vrstu školske spreme trećeg (III/1) ili četvrtog (IV/1) stupnja.

Potrebni dokumenti za upis:
- prijava za upis (uzima se u prostorijama škole),
- razredne svjedodžbe srednje škole, (I. do III., ili od I do IV. razreda srednje škole)
- završna diploma srednje škole,
- izvadak iz matične knjige rođenih.

Programi za stjecanje srednje stručne spreme - su namijenjeni osobama sa završenom najmanje osnovnom školom i navršenih 15 godina života, a po završenom školovanju polaznici stječu srednju stručnu spremu trećeg ili četvrtog stupnja, ovisno koje zanimanje odaberu.

Potrebni dokumenti za upis:
- prijava za upis (uzima se u prostorijama škole),
- svjedodžba o završenoj osnovnoj školi,
- svjedodžbe od (I., II. ili III. razreda) srednje škole, ukoliko je školovanje prekinuto,
- rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih).

Programi usavršavanja - su namijenjeni polaznicima da se usavršavaju na način da im se omogući stjecanje potrebitih znanja, sposobnosti i vještina za rad na složenijim poslovima, da u oblasti za koju su se usavršili na temelju prethodne kvalifikacije, mogu pratiti i primjenjivati tehničke i tehnološke inovacije potrebne u radu, formirati odgovoran i sustavni pristup radnim zadacima.

Kako bi se upisali program usavršavanja za određena zanimanja, polaznici moraju pored općih uvjeta ispunjavati i posebne uvjete, koji se odnose na njihovu prethodno stečenu stručnu spremu, odnosno polaznici mogu upisati neki od ponuđenih zanimanja u programima usavršavanja, samo ako su prethodno stekli srednju stručnu spremu bazičnog zanimanja, a usavršavanjem žele stručnu nadogradnju u istoj vrsti zanimanja, odnosno steći peti (V/1) stupanj-specijalist, određene vrste zanimanja.

Potrebni dokumenti za upis:
- prijava za upis (uzima se u prostorijama škole),
- razredne svjedodžbe srednje škole, (I. do III., ili I. do IV. razreda srednje škole)
- završna diploma srednje škole,
- izvadak iz matične knjige rođenih.

Programi osposobljavanja - su namijenjeni polaznicima za stjecanja znanja, sposobnosti i vještina za obavljanje jednostavnih stručnih poslova. Težište u ovim programima osposo-bljavanja je isključivo na strukovnim sadržajima i praktičnim vježbama.

Ovako koncipirani programi olakšavaju službama zapošljavanja da brzo i efikasno, po potrebi, rješava aktualna pitanja radne snage i probleme koji nastaju zbog fluktuacije kadrova sa stečenom stručnom spremom kao i potrebe iste u području obrtništva.

U programe osposobljavanja mogu se uključiti osobe sa završenom samo osnovnom školom.

Potrebni dokumenti za upis:
- svjedodžba o završenoj osnovnoj školi (ako je osoba završila samo osnovnu školu),
- odnosno, razredne svjedodžbe srednje škole, (I. do III., ili I. do IV. razreda srednje škole, ukoliko je prethodno završena)
- završna diploma srednje škole,
- rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih).