Usavršavanje | Centar za obrazovanje Veritas - Srednja strukovna škola s pravom javnosti
  Vozač CPC i Menadžer CPC   ADR osposobljavanje
  Trnska cesta 197a, Široki Brijeg, BiH   +387 39 703 384; 703 752   info@centar-obrazovanja.com
Usavršavanje

Programi usavršavanja namijenjeni su polaznicima da se usavršavaju na način da im se omogući stjecanje potrebitih znanja, sposobnosti i vještina za rad na složenijim poslovima, da u oblasti za koju su se usavršili na temelju prethodne kvalifikacije, mogu pratiti i primjenjivati tehničke i tehnološke inovacije potrebne u radu, te formirati odgovoran i sustavni pristup radnim zadacima. Kako bi stekli uvjete za program usavršavanja za određena zanimanja, polaznici moraju pored općih uvjeta ispunjavati i posebne uvjete, koji se odnose na njihovu prethodno stečenu stručnu spremu. Prethodna stručna sprema polaznika programa usavršavanja mora biti istog smjera kao i zanimanje usavršavanja u koje se želi upisati ili iz istog područja rada.

Inovativni programi odobreni od strane resornog Ministarstva, koji pored svoje mnogobrojnosti, osmišljeni su tako da smo spojili potrebe gospodarstva s najboljom praksom i suvremenom teorijom. Programi koje izvodimo polaznicima omogućavaju razvoj potrebnih znanja i vještine kako za sadašnjost tako i za budućnost, jer su inovativni, napredni i u izradi istih su sudjelovali stručnjaci kako u teoretskom dijelu, tako i u strukovnim i praktičnim sadržajima.

Stručni tim koji radi na provedbi programa u našoj ustanovi sačinjava velik broj renomiranih domaćih i inozemnih stručnjaka, koji svoja znanja uspješno primjenjuju u svom svakodnevnom radu.

Na kraju programa usavršavanja provodi se završna provjera pred povjerenstvom koje imenuje stručno tijelo utvrđeno statutom ustanove.