Zakonski temelj za rad | Centar za obrazovanje Veritas - Srednja strukovna škola s pravom javnosti
  Vozač CPC i Menadžer CPC   ADR osposobljavanje
  Trnska cesta 197a, Široki Brijeg, BiH   +387 39 703 384; 703 752   info@centar-obrazovanja.com
Zakonski temelj za rad

Srednja strukovna škola s pravom javnosti CENTAR ZA OBRAZOVANJE VERITAS Široki Brijeg (u daljnjem tekstu: Škola) je obrazovna ustanova, utemeljena u skladu sa Zakonom o ustanovama ŽZH („Narodne novine ŽZH“, broj: 7/98 i 21/13), koja u okviru svoje matične djelatnosti, samostalno obavlja djelatnost srednjoškolskog obrazovanja odraslih osoba, sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u srednjoj školi („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 20/17), Zakona o obrazovanju odraslih („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke, broj: 17/15), te svih ostalih pozitivnih pravnih propisa koje reguliraju obrazovanje odraslih, kao i suglasnosti za rad resornog Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa ŽZH (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Rješenje o sukladnosti akta o osnivanju Škole s zakonom, donijelo je Ministarstvo Rješenjem, broj: 07-01-377/05 od 23.06.2005. godine.

Škola je upisana u Registar srednjih škola Ministarstva, pod brojem 10., te stekla status verificirane škole i pravo izdavanja javnih isprava, Rješenjem broj: 07-04-130-4/05 od 18.07.2005. godine.

Škola je utemeljena je i upisana u registru Županijskog suda u Širokom Brijegu pod brojem: U/I-00695/05 od 27.06.2005. godine, matični registarski broj subjekta: 2-67., broj identifikacijske oznake: 2.

Rješenjem o registraciji regulirano je usuglašavanje i dopuna djelatnosti u registru Općinskog suda u Širokom Brijegu, pod brojem: 064-0-Reg-08-000020 od 14.01.2008. godine.

Rješenjem o registraciji reguliran je upis usuglašavanja djelatnosti ustanove u registru Općinskog suda u Širokom Brijegu, pod brojem: 064-0-Reg-11-000394 od 02.09.2011. godine.

Rješenjem o izmjenama podataka Općinskog suda u Širokom Brijegu, broj: 064-0-Reg-13-000260 od 20.08.2013. godine upisani su podaci o promjeni adrese sjedišta ustanove, tako da ustanova sada ima sjedišta na Trnskoj cesti 197a u Širokom Brijegu.

Rješenjem o izmjenama podataka Općinskog suda u Širokom Brijegu, broj: 064-0-Reg-19-000120 od 05.04.2019. godine upisani su podaci i promjeni naziva ustanove, Srednja strukovna škola s pravom javnosti „VERITAS“ Široki Brijeg.

Ministarstvo je nakon provedenih procedura Školi izdalo ovlaštenja za trajno izvođenje programa obrazovanja odraslih, kako slijedi:

- Rješenje, broj: 07-04-130/05 od 18.07.2005. godine;
- Rješenje, broj: 07-01-284/06 od 10.04.2006. godine;
- Rješenje, broj: 07-01-491/06 od 23.06.2006. godine;
- Rješenje, broj: 07-01-641/06 od 13.09.2006. godine;
- Rješenje, broj: 07-01-1319-04/07 od 03.01.2008. godine;
- Rješenje, broj: 07-01-485-03/09 od 03.06.2009. godine;
- Rješenje, broj: 07-01-771-03/09 od 28.08.2009. godine;
- Rješenje, broj: 07-01-1146-03/09 od 02.12.2009. godine;
- Rješenje, broj: 07-01-327-03/10 od 15.04.2010. godine;
- Rješenje, broj: 07-01-863/11 od 24.11.2011. godine;
- Rješenje, broj: 07-01-825-03/13 od 23.07.2013. godine;
- Rješenje, broj: 07-01-826-03/13 od 23.07.2013. godine;
- Rješenje, broj: 07-01-831-03/13 od 23.07.2013. godine;
- Rješenje, broj: 07-01-836-03/13 od 23.07.2013. godine;
- Rješenje, broj: 07-01-319-04/15 od 18.5.2015. godine;
- Rješenje, broj: 07-01-259-3/18 od 20.3.2018. godine.