Izvođenje programa

Srednja strukovna škola s pravom javnosti CENTAR ZA OBRAZOVANJE VERITAS Široki Brijeg, je obrazovna ustanova koja djeluje s ciljem povećanja vrijednosti ljudskog kapitala kao ključnog činitelja društveno-ekonomskog razvoja zemlje, izvođenjem programa obrazovanja odraslih osoba.

Obrazovanje odraslih je zasnovano na konceptu cjeloživotnog učenja i zahtijeva drugačiji pristup i metode poučavanja u odnosu na poučavanje djece. Iskustvo i znanje odrasle osobe, njene vrijednosti, motivacija i mogućnosti, okvir su unutar kojeg se primjenjuju andragoške metode poučavanja odraslih.

Odrasle osobe potičemo da samostalno uče, prema osobnom stilu i tempu. Isto tako ih upućujemo na međusobnu suradnju, učenje jedni od drugih, kako bi razgovarali, raspravljali, donosili zaključke povezujući ih sa svojim iskustvima i potrebnim novim znanjima i vještinama.

Za vrijeme izvođenja programa obrazovanja odraslih važno je upoznati polaznika i njegove potrebe, cijeniti njegovo stečeno iskustvo, te u skladu s tim primijeniti odgovarajuće nastavne metode koje trebaju biti u skladu s nastavnim sadržajima.

Teoretski dio nastave se realizira u vrhunski opremljenim prostorima, učionicama, kabinetima, specijaliziranim laboratorijima i praktikumima škole opremljenim prema najvišim standardima i normativima za obrazovanje odraslih-cjeloživotno učenje, temeljeno na praćenju tehničko-tehnološkog razvoja, čime su osigurani svi uvjeti za kvalitetan obrazovni rad i uspješno ostvarivanje ciljeva i zadataka u srednjoškolskom obrazovanju odraslih. Škola ima dobro opskrbljenu knjižnicu, uvijek dostupne informacije za njene polaznike, usmenom predajom od osoblja ustanove ili putem interneta, kao i vlastito nakladništvo za svaki nastavni plan posebno.

Praktična nastava se realizira u odgovarajućim radionicama, servisno-remontnim centrima ili na gradilištima, odnosno odgovarajućem radnom prostoru u ovisnosti od koncepcije nastavnih planova i programa rada za pojedina zanimanja. Odgovarajući nastavni programi teoretske i praktične nastave, te njihova realizacija međusobno se prožimaju i dopunjuju zbog čega zahtijevaju usku suradnju osoba koje predaju nastavne sadržaje.

Nastavne metode koje primjenjujemo načini su rada u nastavi pomoću kojih polaznici stječu nova znanja i vještine, a odabire ih nastavnik u skladu s odobrenim nastavnim planovima od strane resornog Ministarstva. Sam izbor metoda ovisi o nastavnim sadržajima, planiranim ishodima učenja, te dostupnim nastavnim sredstvima i suvremenim informacijsko-komunikacijskim tehnologijama.

Mnogi polaznici programa obrazovanja odraslih nisu u mogućnosti dolaziti na nastavu, a sposobni su i spremni dio sadržaja učiti samostalno izvan ustanove, u odgovarajućem vremenu i tempu, te se za takve polaznike organiziraju individualne konzultacije, jer svjesni činjenice da je školovanje koje provodimo, školovanje uz rad i iz rada.

Izvođenje programa provodi se konzultativno-instruktivnom nastavom i to, teorijska nastava provodi se putem skupnih i individualnih konzultacija. Skupne konzultacije čine 2/3 ukupnog broja sati za nastavu pojedine cjeline/predmeta utvrđenog u programu, izvode se s cijelom obrazovnom skupinom i obvezne su za sve polaznike. Preostalu 1/3 čine individualne konzultacije, koje se provode prema potrebi polaznika uz obvezno osiguranje didaktičkih izvora znanja za samostalan rad, prema utvrđenom rasporedu. Individualne konzultacije mogu se provoditi neposredno u ustanovi ili putem elektroničke pošte.

Svaki nastavnik u izvedbenom nastavnom planu i programu planira koje će nastavne sadržaje obraditi na skupnim konzultacijama, a koje će nastavne sadržaje polaznici učiti samostalno.

Bez obzira na odabranu metodu, uvijek je potrebno uvažavati to da polaznici imaju različito znanje i iskustvo, što su resursi za daljnje planiranje njihovog obrazovanja. To stečeno iskustvo polaznika u našoj ustanovi često koristimo i iznimno cijenimo, te polaznike potičemo na daljnje usavršavanje jer se tako potiče motivacija, samopouzdanje i pozitivna radna atmosfera.

Imate pitanja? Pošaljite nam poruku.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Bihać
Mehmedalije Maka Dizdara 1A
tel: 062 277 013

Bijeljina
Miloša Obilića 4
tel: 055 243 030; 066 124 167

Brčko
tel: 066 822 355

Doboj Jug
203. brigade br. 88 Matuzići
tel: 032 699 600; 060 322 22 52

Jajce
Kraljice Katarine bb
tel: 030 659 400; 063 068 653

Kiseljak
Josipa bana Jelačića bb
tel: 030 870 458; 061 416 203

Sarajevo I
Zmaja od Bosne 4
tel: 033 208 154; 061 479 908

Sarajevo II
Džemala Bijedića 185
tel: 033 222 459; 061 416 203

Široki Brijeg
Trnska cesta 197a
tel: 039 703 384; 039 703 752

Trebinje
tel: 065 651 143

Tuzla
Nesiba Malkića 7
tel: 063 808 310

Zenica
Dr. Adolfa Goldbergera 3
tel: 032 401 421; 061 780 747

Žepče
Goliješnica bb, Brankovići
tel: 061 530 490