Međunarodni i EU dokumenti

Brojni strateški dokumenti prepoznaju međunarodnu i europsku dimenziju obrazovanja i, u tom smislu, iniciraju dalje i dublje reformske procese u zemlji, dajući, uglavnom, globalne smjernice za buduće politike o obrazovanju odraslih u BiH utemeljene na konceptu cjeloživotnog učenja.

Međunarodni i Europski dokumenti u kontekst cjeloživotnog učenja, na kojima se temelji ova oblast su:
• Opća deklaracija o ljudskim pravima (1948.)
• Izvješće UNESCO za razvoj obrazovanja: Učiti biti: svijet obrazovanja danas i sutra (1972.)
• Izvješće UNESCO za razvoj obrazovanje: Učenje blago u nama (1996.)
• Ugovor o Europskoj uniji (Ugovor iz Mastrihta (1992.)
• Milenijska deklaracija (MDGs – 2000.)
• Decenije pismenosti 2003.-2012 (2003.)
• Svjetske deklaracije o odgoju i obrazovanja za sve (1990.)
• Dakarski okvir djelovanja – Obrazovanja za sve:(2000.)
• Preporuka o unaprjeđivanju obrazovanja odraslih (1976.)
• Hamburška deklaracija o učenju odraslih (1997.)
• Korištenje moći i potencijala učenja i obrazovanja odraslih za održivu budućnost: Okvir za djelovanje iz Belema (2009.)
• Rezolucija o osposobljavanju i razvoju ljudskih resursa (2000.)
• Preporuka o razvoju ljudskih resursa (2004.)
• Zaključci o vještinama za unaprjeđenu produktivnost, zapošljivost, rast i razvoj (2008.)
• Cjeloživotno učenje za sve (1996.)
• Finansiranje cjeloživotnog učenja (1996.)
• Nadići retoriku: Politike i prakse učenja odraslih – Glavne značajke (2003.)
• Protokol uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (1952.)
• Europska socijalna povelja (1961.)
• Rezolucija o socijalnom napredovanju radnika daljim stručnim osposobljavanjem (1969.)
• Pemanentno obrazovanje (1970.)
• Preporuka o politici obrazovanja odraslih (1981.)
• Rezolucija o školama druge prilike ili kako suzbiti nezaposlenost i isključenost obrazovanjem i osposobljavanjem (1999.)
• Preporuka o neformalnom obrazovanju (2000.)
• Preporuka o politici visokog obrazovanja u cjeloživotnom učenju (2002.)
• Bijela knjige Europske Komisije: Poučavanje i učenje – prema društvu koje uči (1995.)
• Lisabonska strategija/Agenda (2000.)
• Povelja o temeljnim pravima Europske unije (2000.)
• Memorandum o cjeloživotnom učenju (2000.)
• Stvaranje jedinstvenog europskog prostor cjeloživotnog učenja (2001.)
• Rezolucija Vijeća o cjeloživotnom učenju (2002.)
• Zaključci Vijeća EU o identifikaciji i vrednovanju neformalnog i informalnog učenja (2004.)
• Odluka Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju akcijskog programa na području cjeloživotnog učenja (2006.)
• Bolonjska deklaracija (1999.)
• Kopenhaška deklaracija, 2002.)
• Dekada obrazovanja za održiv razvoj (2005.)
• Obrazovanje odraslih: Nikad nije kasno za učenje (2006.)
• Akcioni plan – Uvijek je pravo vrijeme za učenje (2007.)
• Europski kvalifikacijski okvir za cjeloživotno učenje (EQF) (2008.)
• Nove vještine za nove poslove – Predviđanje i usklađivanje tržišta rada i potrebnih vještina (2008.)
• EUROPA 2020 – Europska strategija za pametan, održiv i inkluzivan razvoj
• Strateški okvir za evropsku suradnju u obrazovanju i osposobljavanju – Obrazovanje i osposobljavanje 2020 (2010.)
• Obnovljena agendu za obrazovanje odraslih (2011.)

Bihać
Mehmedalije Maka Dizdara 1A
tel: 062 277 013

Bijeljina
Miloša Obilića 4
tel: 055 243 030; 066 124 167

Brčko
tel: 066 822 355

Doboj Jug
203. brigade br. 88 Matuzići
tel: 032 699 600; 060 322 22 52

Jajce
Kraljice Katarine bb
tel: 030 659 400; 063 068 653

Kiseljak
Josipa bana Jelačića bb
tel: 030 870 458; 061 416 203

Sarajevo I
Zmaja od Bosne 4
tel: 033 208 154; 061 479 908

Sarajevo II
Džemala Bijedića 185
tel: 033 222 459; 061 416 203

Široki Brijeg
Trnska cesta 197a
tel: 039 703 384; 039 703 752

Trebinje
tel: 065 651 143

Tuzla
Nesiba Malkića 7
tel: 063 808 310

Zenica
Dr. Adolfa Goldbergera 3
tel: 032 401 421; 061 780 747

Žepče
Goliješnica bb, Brankovići
tel: 061 530 490