Obveze škole

Škola je dužna osigurati poštivanje ljudskih prava, poštivanja integriteta i dostojanstva osobe, jednakosti i pravednosti, profesionalnog ponašanja, poštivanja osobnosti, načela zabrane uznemiravanja, objektivnosti i nepristranost, u programima obrazovanja odraslih.

Škola je dužna osigurati polaznicima srednjoškolskog obrazovanja temeljni izvor znanja-nastavna pisma, skripte, odnosno odgovarajuće udžbenike, kao i nastavna sredstva i pomagala za izvođenje nastavnog procesa.

Škola osigurava polaznicima i drugi didaktički materijal i informacije o uvjetima školovanja, upute za samostalno učenje, plan i raspored konzultacija, konzultativno-instruktivne nastave, vježbi, ispitna pitanja, te raspored polaganja ispita i sl.

Škola organizira usmene i pismene konzultacije kao i pedagoške savjete. Usmene konzultacije mogu biti individualne i grupne, a s obzirom na vrijeme organiziranja razlikuju se uvodne, nastavne i predispitne konzultacije. Grupnim individualnim konzultacijama polaznik programa obrazovanja odraslih može prisustvovati prema rasporedu koji dobiju polaznici za svaku školsku godinu.

Nastava se izvodi prema Godišnjem planu i programu rada škole, a ostvaruje u obrazovnim skupinama i individualno. Škola izvodi programe različitim oblicima, i to redovnom nastavom, konzultativno-instruktivnom nastavom (nastavne cjeline i vježbe koje polaznici ne mogu svladati samostalnim radom) i individualnim konzultacijama, te samostalnim radom polaznika.

Trajanje obrazovanja odraslih razlikuje se od redovnog obrazovanja. Ono značajno ovisi o motivaciji polaznika, broju ispita, radnom i stručnom iskustvu, kvaliteti prethodnog obrazovanja, vremenu koje su polaznici spremni posvetiti obrazovanju, te o razini usvojenosti nastavnih sadržaja koja odgovara njihovim očekivanjima.

Udžbenici i nastavna pisma za srednjoškolsko obrazovanje odraslih su tiskani didaktički materijali, koji obuhvaćaju gradivo propisano nastavnim programom pojedinog predmeta, obrađeno na način pogodan za samostalno učenje. U nastavnim skriptama, knjigama, nalazi se i rekapitulacija gradiva, tiskanice, sheme, zemljopisne karte. U njima su također pitanja za ponavljanje i utvrđivanje gradiva, zadaci za vježbu, kontrolne zadaće, testovi znanja, odnosno sve što je potrebno polazniku da bi uspješno savladao određeni nastavni sadržaj.

Imate pitanja? Pošaljite nam poruku.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Bihać
Mehmedalije Maka Dizdara 1A
tel: 062 277 013

Bijeljina
Miloša Obilića 4
tel: 055 243 030; 066 124 167

Brčko
tel: 066 822 355

Doboj Jug
203. brigade br. 88 Matuzići
tel: 032 699 600; 060 322 22 52

Jajce
Kraljice Katarine bb
tel: 030 659 400; 063 068 653

Kiseljak
Josipa bana Jelačića bb
tel: 030 870 458; 061 416 203

Sarajevo I
Zmaja od Bosne 4
tel: 033 208 154; 061 479 908

Sarajevo II
Džemala Bijedića 185
tel: 033 222 459; 061 416 203

Široki Brijeg
Trnska cesta 197a
tel: 039 703 384; 039 703 752

Trebinje
tel: 065 651 143

Tuzla
Nesiba Malkića 7
tel: 063 808 310

Zenica
Dr. Adolfa Goldbergera 3
tel: 032 401 421; 061 780 747

Žepče
Goliješnica bb, Brankovići
tel: 061 530 490