Prava i obveze polaznika | Centar za obrazovanje Veritas - Srednja strukovna škola s pravom javnosti
  Vozač CPC i Menadžer CPC   ADR osposobljavanje
  Trnska cesta 197a, Široki Brijeg, BiH   +387 39 703 384; 703 752   info@centar-obrazovanja.com
Prava i obveze polaznika

Upis u program obrazovanja odraslih obavlja se na temelju Odluke koju donosi upravno tijelo utvrđeno Statutom škole. Odlukom se utvrđuju uvjeti i način upisa polaznika, rokovi upisa i početka nastave.

Ustanova je dužna oglasiti uvjete i način upisa polaznika, rokove upisa i početka nastave. Iznimno, upis u programe obrazovanja odraslih može se obaviti bez oglašavanja ako se izvođenje programa organizira na zahtjev i za potrebe druge pravne osobe.

Polaznik je obvezan prisustvovati uvodnim konzultacijama, a ostalim zajedničkim i individualnim konzultacijama prema potrebi, te konzultativno-instruktivnoj nastavi. Obrazovanje odraslih u konzultativno-instruktivnoj nastavi izvodi se na skupnim i individualnim konzultacijama.

Skupne konzultacije se izvode s cijelom obrazovnom skupinom i obvezne su za sve polaznike.

Broj sati skupnih konzultacija ne može biti manji od dvije trećine ukupnog broja sati za nastavu pojedinog predmeta utvrđenog u programu obrazovanja odraslih koji je donijela ustanova.

Individualne konzultacije ustanova je dužna organizirati prema potrebi polaznika uz obvezu osiguranja didaktičkih izvora znanja za samostalan rad polaznika.

Praćenje uspješnosti i ocjenjivanje obavlja se tijekom nastave i prilikom polaganja ispita za svaki pojedini predmet.

Svaki polaznik obrazovanja odraslih dobiva osobno rješenje o upisu u kojem su naznačene različitosti između upisanog programa i prethodnog završenog obrazovanja, obveze polaganja razlikovnih, dopunskih i predmetnih ispita, te ostvarivanje prijeko potrebnih vježbi.

Polaznici polažu razlikovne, dopunske i predmetne ispite kada ispune obveze koje su za svaki predmet definirane operativnim programom. Ispiti se mogu prijavljivati prema predviđenim rokovima od strane škole.

Polaganje ispita provodi se prema planu i programu rada. Polaznik može pristupiti polaganju ispita ako je ispunio sve obveze predviđene programom. Predmetni ispit polaže se pred predmetnim nastavnikom.

Ispit iz jednog predmeta može se pred predmetnim nastavnikom polagati najviše tri puta. Polaznik koji treći put ne položi ispit pred predmetnim nastavnikom, polaže ispit pred ispitnim povjerenstvom.

Polaznik koji uspješno završi program za stjecanje srednje školske spreme ili program prekvalifikacije polaže maturu odnosno završni ispit u skladu s odredbama zakona i drugih propisa kojima se uređuje polaganje mature i završnog ispita u redovitom školovanju.

Polazniku se na završetku svakog razreda izdaje razredna svjedodžba, a polazniku koji položi maturu odnosno završni ispit izdaje se maturalna svjedodžba, odnosno svjedodžba o završnom ispitu.

Polazniku koji završi program usavršavanja izdaje se uvjerenje o usavršavanju.

Polazniku koji završi program osposobljavanja izdaje se uvjerenje o osposobljavanju.